Jo rient-me del meu amic perquè escriu abans en comptes de avans... El mestre suspendrem...

0
0