No em mireu així ha dit que tinc que anar al lavabo

0
0